آموزش جواهر سازی سیمی


کلاس جواهر سازی سیمی
هنرجو در جلسه آخر نحوه ساخت یک انگشتر ساده را آموزش میبیند.

ساخت انگشتر با تکنیک جواهر سازی سیمی


#جواهرسازی_سیمی #آموزش #کلاسهای_حضوری #ویژه_بانوان #مدرک_معتبر #فنی_حرفه_ای
Inouno_jewelry

موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment