دریافت مدرک نمایشگاه آفرت از گالری فام در انگلستان

 

نمایشگاه آفرت در گالری فام لندن پس از یک هفته  پایان یافت

پس از مشکلات به وجودآمده در کل جهان به دلیل

ویروس کوید ۱۹

این نمایشگاه هم با وجود مشکلات زیاد آغاز شد و پس از یک هفته به کار خود پایان داد.

 

موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment