رنگ سنگهای زمرد بر اساس اصالت و منطقه پیدایش

رنگ سبز زمرد در معادن مختلف متفاوت است

و با مطالعه بر روی رنگ آن میتوان به محل پیدایش سنگ پی برد.

در این عکس میتوانید با انواع زمرد های معادن دنیا آشنا شوید

 

سنگ زمرد سنگ بسیار پر انرژی و جذابی است

 

موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment