افتتاح نمایشگاه آفرت در لندن

امروز دوم سپتامبر افتتاحیه نمایشگاه آفرت 

"زن از نگاه زن "

بود.

 در این نمایشگاه گروهی آثار تعدادی  از بانوان هنرمند ایرانی دور هم جمع شده است و به معرض بازدید عموم قرار گرفته هست.

Tags
موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment