بازدید هنرمند گرامی خانم فاطمه گودرزی از نمایشگاه

بازدید هنرمند گرامی خانم فاطمه گودرزی از نمایشگاه هم یکی از افتخاراتی بود که در طول این نمایشگاه نصیب مان شد.

بانوی هنرمند و هنردوست که حامی هنرکندان جوان کشور مان است به همراه پسر گرامیشان آقای پویان گنجی به دیدار نمایشگاه ما آمدند و حس و حال قشنگی به هنرمندان شرکت کننده دادند.

خانم گودرزی با هنرمندان به صحبت و گفتگو پرداختند و مرتبا در طی صحبت هایشان از لزوم حمایت بیشتر از هنرمندان جوان میگفتند.

حضور ایشان در نمایشگاه "نفس بهار بر تن تو " در زمستان 1398 حال و گرمی بهاری به فضای نمایشگاه داد.

 

Tags
موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment