فرا رسیدن سال نو شادباد


درشکفتن جشن نوروز برایت درهمه سال سر سبزی جاودان وشادی
برخورداری ازنعمتهای خداراآرزومندم

مهدیزاده 

inounojewelry

Tags
موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment