اخبار تصویری از نمایشگاه موتیف های ایرانی در لندن


نمایشگاه موتیف های ایرانی در زمینه جواهرات و مد و لباس
در گالری پوسک لندن

در حال برگزاری میباشد

برگزار کننده این نمایشگاه گالری فام میباشد

 

 

کتاب نمایشگاه

 

 

 

اسامی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه

 

 

 

بازدید از نمایشگاه

 

 

 

 

 

هنرمندان شرکت کننده در بخش مد و لباس

 

 

 

 

 

 

 

Tags
موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment