بزرگترین سنگ آکوامارین تراش خورده دنیا

درباره این سنگ زیبا در بخش های خبری گذشته توضیحات کافی داده شده. این لینک خبر براتون میزارم تا مطالعه کنید

*****

. http://inounojewelry.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/355/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7

*****

از این کلیپ زیبا لذت ببرید

Tags
موارد مشابه
دیدگاه ها
Send your comment